Bizippines Logo

Humanap ng negosyo online

Bandila ng Bansa

Pilipinas Direktoryo ng Negosyo

1.0 million Listahan ng Negosyo

Bizippines ay isang libreng database na may mahahalagang impormasyon tungkol sa negosyo. Layunin naming maging pinakakomprehensibong Pilipinas Direktoryo ng Negosyo sa Internet sa kasalukuyang panahon.

Kabilang sa aming mga rekord ang sumusunod

Pangalan, Address, Telepono

Email, Fax at Websites

oras ng operasyon

Pangunahing Kontak ng Negosyo

Pasok ng Kuwarta & Industriya

Impormasyong Demograpiko

Madalas na Naitatanong

Social Media Links

Kaugnay na mga Negosyo

Tingnan ang karagdagang 1.2 million na nakaimbak sa listahan ng negosyo sa aming kaakibat na website: aklatanbiz.com